Společnost a kontaktní údaje

Tyto webové stránky provozuje společnost Férové řešení se sídlem Férové řešení s.r.o. se sídlem Na Zámyšli 33/6, Praha 5

Zásady ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je * (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: telefon: (+420) 72
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší poptávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při opptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketinguPo uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osobypodílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,zajišťující provozování služby,zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte: právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR aprávo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace o cookies

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě našeho webu. Cookies nám pomáhají zlepšovat výkon našeho webu, poskytovat vám lepší uživatelský zážitek a nabízet relevantní obsah a reklamu.

Jak používáme cookies?
Nezbytné cookies
: Tyto cookies jsou nezbytné pro správnou funkci našeho webu. Bez nich by mohly některé části webu nefungovat správně.

Jak odmítnout nebo smazat cookies?
Pokud si přejete odmítnout nebo smazat cookies, můžete tak učinit ve vašem webovém prohlížeči. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies, ale můžete je kdykoli deaktivovat v nastavení prohlížeče.

Více informací
Pokud máte další dotazy týkající se používání cookies na našem webu, kontaktujte nás dle uvedených kontakních údajů